Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej ``WOM`` w Rybniku

Lokalizacja

województwo: śląskie
powiat: Powiat m. Rybnik
gmina: M. Rybnik
miejscowość: Rybnik

Informacje

Typ szkoły / placówki: Placówka doskonalenia nauczycieli
Patron szkoły:
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Bez kategorii
Specyfika:

Adres

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej ``WOM`` w Rybniku
Parkowa 4a
44-200 Rybnik
Poczta: Rybnik
telefon: 0324223347
fax: 0324247472
strona internetowa: www.wom.edu.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej ``WOM`` w Rybniku (Rybnik), jest to Placówka doskonalenia nauczycieli.

Statystyka

Liczba uczniów: 0
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 6
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 10
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 3.5

Organ prowadzący

Samorząd województwa
województwo: śląskie
powiat:
gmina: